ՎԻՏԷՕ: Արքեպիսկոպոս Գիսակ Մուրատեանի աղոթք մայիս 25-ի Tedeum-ին

Compartir