Հեռատեսիլի Թրքական Յայտագիրը

las-mil-y-una-noches

Արժանթինեան հեռատեսիլի 13րդ կայանէն հեռասփռուող թրքական «սերիէ»ն  «Հազարու մէկ գիշերներ»ը,  որ մեծ ժողովրդականութիւն կը վայելէ, կը ծառայէ որպէս շղարշ  ծածկելու համար իսկական պատկերը թրքական քաղաքականութեան:
Սոյն ծրագրին մէջ կը ներկայացուի ընկերութեան ընտիր խաւ մը, ուր կը տիրէ  արեւմտեան մտայնութիւն եւ զուսպ  իսլամութիւն:Այս երկու երեւոյթներուն մասին գովասանքով կ’արտայայտուին լրագրողները:
Անկախ վէպին նիւթէն, որ խնդրոյ առարկայ չէ, զարմանալի կը թուի լրատուական միջոցներու լռութիւնը այն իրողութեան մասին, որ տուեալ երկիրին մէջ ՝Թուրքիա կը տիրէ   քաղաքականութիւն մը, ուր արգիլուած է խօսքի ազատութիւնը, որուն բանտերուն մէջ կան մեծ թիւով բանտարկեալներ եւ պետութիւնը մինչեւ այսօր, տակաւին կ’ուրանայ իր նախնիքներուն  գործած ոճիրը, Հայկական Ցեղասպանութիւնը, որուն զոհ գացին մէկու կէս միլիոն հայեր եւ այս տարի կը լրանայ   հարիւրամեակը այդ ոճրային արաքին:
Հետեւաբար հասկանալի է թէ ինչու թուրք պետութիւնը մեծ գումարներ կը ծախսէ  լռեցնելու եւ իր գործած ոճիրը ուրանալու արշաւին ,    միաժամանակ անշքացնելու համար մեր հայրենիքի եւ ամբողջ սփիւռքի տարածքին կազմակերպուած  միջազգային մակարդակի վրայ  տեղի ունենալիք ոգեկոչման միջոցառռւմները եւ արդարութեան պահանջքը:
Մեր գաղութին գլխաւոր ձեռնարկը պիտի կայանայ Լունա փարքի մէջ Ապրիլ 29ին:
 
Պէտք չէ պարզ զուգադիպութեան վերագրել հեռատեսիլի թրքական այս «սէրիէ»ի  սփռումը  եւ իրեն մասին արտայայտուած  գովասանքները, ինչպէս նաեւ  Արժանթինի արտաքին գործոց նախարարին՝ Հէքթոր Թիմէրմանի հանդիպումը թուրք դեսպաններու հետ Անգարայի մէջ, ուր երկրին նախագահը Րէճէփ Թայյիպ Էրտողէն  յայտարարեց որ իր կառավարութիւնը   գործօն կերպով պիտի պայքարի հայկական ցեղասպանութիւնը ճանաչման  գործընթացին դէմ:
Ըստ կարգ մը լրատուական միջոցներու, Էրտողան Արժանթին պիտի այցելէ մօտերս, ճիշդ այն օրերուն երբ հայ գաղութը պիտի ոգեկոչէ  իր ժողովուրդի բնաջնջման 100ամեակը, զոր տակաւին թուրք կառավարութիւնը կ’ուրանայ: Շշուկներ կան թէ թուրք նախագահին պիտի ընկերանան հեռատեսիլի թրքական յայտագրին գլխաւոր դերասանները, նաեւ որ այս «սէրիէն» վերջ կը գտնէ Ապրիլ 24ին:
Եթէ ճիշդ է նախագահին այցելութեան լուրը, ապա ատիկա պիտի ըլլայ  նախատինք մը եւ վիրաւորանք մը մեր զոհերու յիշատակին   եւ հակասական կեցուածք մը Մարդկային Իրաւանց քաղաքականութեան  հանդէպ, որ մեր երկիրը որդեգրած է  եւ  ճանչցած է Հայկական Ցեղասպանութիւնը ազգային օրէնքի թիւ 26.199 յօդուածով,  նախագահ Քիրշների օրով:
Յիշողութիւն, ճշմարտութիւն եւ արդարութիւն . ասոնք են   ընկերութեան մը սիւները:
Այս արժէքները դժբախտաբար չեն յարգուիր թուրք կառավարութեան կողմէ եւ  իվիճակի չեն քօղարկուելու  հեռատեսիլի յայտագրով մը:
Compartir