Գլարին: «Պապը կը նշանակէ Եկեղեցու Տոգդոր հայ միստիկի մը»

Sorry, not available in Armenian

Compartir