Author Archives:

Հեռատեսիլի Թրքական Յայտագիրը

Արժանթինեան հեռատեսիլի 13րդ կայանէն հեռասփռուող թրքական «սերիէ»ն  «Հազարու մէկ գիշերներ»ը,  որ մեծ ժողովրդականութիւն կը վայելէ, կը ծառայէ որպէս շղարշ  ծածկելու համար իսկական պատկերը թրքական քաղաքականութեան: Սոյն ծրագրին մէջ կը ներկայացուի ընկերութեան ընտիր խաւ մը, ուր…